Hra Sudoku Online

Ľavý horný roh   Pravý horný roh
 
  Hra Sudoku je číselná logická hra, v ktorej dopĺňate chýbajúce čísla do čiastočne predvyplnenej mriežky.  

Pravidlá hry Sudoku

  • Cieľom hry je Sudoku je doplniť čísla od 1 po 9 do čiastočne predvyplnenej mriežky tak, aby sa v každom riadku, stĺpci a podštvorci nachádzalo každé číslo práve raz.
  • Za dokončenie hlavolamu Sudoku sa k Vášmu skóre pripočíta 'Bonus za dokončenie' a za každú zostávajúcu sekundu sa Vám pripočíta 'Bonus za 1 zostávajúcu sekundu'.
  • Ak sa Vám Sudoku nepodarí uhádnuť v zadanom čase, odpočíta sa od Vášho skóre 'Bonus za dokončenie levelu'.
  • Hodnoty jednotlivých bonusov a ostatné informácie sa dozviete vždy pred začiatkom lúštenia hlavovlamu Sudoku.
  • Hlavolam Sudoku môžete ukončiť kedykoľvek a nahrané body sa zapíšu do štatistík hráčov.

  • Výhra v hre Sudoku a ani nahrané body neznamenajú žiadnu finančnú ani inú výhru. Výhra nie je právne a ani iným spôsobom vymožiteľná.


 
Ľavý spodný roh   Pravý spodný roh
|